Sportsudvalg

Profiler

Profile Image
Jesper Boesen Thomsen
22505427


Sportsudvalget har til formål at koordinere det håndboldfaglige aspekt og  varetage klubbens daglige drift 


Opgaver & Ansvar:

Sportsudvalget rådgiver bestyrelsen, og koordinerer de opgaver der er ifm. det sportslige, herunder prioritering af faciliteter, træning/aktiviteter, rekruttering af trænere (evt. spillere), planlægning af turneringer m.m. ud fra de fysiske og økonomiske rammer bestyrelsen tillader.

Derudover er sportsudvalget foregangsmænd m/k i at skabe et styrket klubliv, og sikre klubudvikling - Herunder dygtiggørelse af ledere/trænere, og koordinere udnyttelse af sportslige ressourcer, f.eks. ved at arrangere / afholde sam-træning på tværs af alder, niveau & køn)   Udvalget kommer til at bestå bl.a. af:


Formand, Jacob Sandberg

Ungdomsformand, Jesper Boesen Thomsen


+ andre udvalgte relevante personer