Generalforsamling

Onsdag aften blev der afholdt generalforsamling i MHK. Denne gang med et beskedent fremmøde på bare 15 deltagere - og heraf kun 1 (en...) som ikke i forvejen har en tillidspost eller egentlig funktion omkring klubbens drift. Det trods at ALLE har fået tilsendt invitation af flere omgange. Det gør vi i fællesskab forhåbentligt bedre næste år.


Formand Jacob Sandberg kunne berette om et mærkeligt håndboldår med fortsat fremgang i medlemstal trods Corona, og

ungdomsformand Jesper Boesen Thomsen supplerende med at beskrive vigtigheden af at forældre træder til, især på de yngste børnehold.

Frygten er at man simpelthen kommer i den situation at man "taber" nogle årgange, hvis der ikke er voksne / forældre-trænere der tager ansvar.


Kasserer Kirsten Pedersen fremlagde regnskabet som i driften viste et fint resultat, men da bestyrelsen har besluttet at foretage store afskrivninger viser årsregnskabet et uvant stort minus på bundlinjen.

Egenkapitalen er dog fortsat forholdsvis solid.


TAK FOR INDSATSEN TIL LONE OG SIMON

Simon Rasmussen og Lone Storgaard har valgt at takke af fra bestyrelsesarbejdet. Der skal fra resten af bestyrelsen på vegne af hele klubben lyde et kæmpe stort TAK for en kæmpe indsats gennem rigtigt mange år.


Begge havde dog sikret at der var kapable "indskiftere" klar fra bænken. Tine Wåst Nielsen og Christian Lynggaard blev således valgt ind som nye bestyrelsesmedlemmer. Der var genvalg over hele linjen på de resterende valgbare poster.


Bestyrelsen består således nu af:

Jacob Sandberg, Claus Holst, Jesper Boesen Thomsen, Kirsten Pedersen, Marianne Larsen, Tine Wåst Nielsen og Christian Lynggaard.


Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde i næste uge, nærmere herom senere.

Se klubbens regnskab herunder


MHK´s Regnskab 2020-2021